โรงเรียนวัดเสนีวงศ์
55 หมู่ 9   ตำบลหนองเพรางาย  อำเภอไทรน้อย จังหวัดนนทบุรี 11150
เบอร์โทรศัพท์ 029276776
ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ผลงานนักเรียน
ชื่อผลงาน : การแสดง science show นักเรียนมัธยม
ชื่อนักเรียน : การแสดง science show นักเรียนมัธยม
โพสเมื่อ : 19 มี.ค. 2554,05:59   อ่าน 848 ครั้ง
ชื่อผลงาน : การแสดง science show นักเรียนประถม
ชื่อนักเรียน : การแสดง science show นักเรียนประถม
โพสเมื่อ : 19 มี.ค. 2554,05:56   อ่าน 1016 ครั้ง
ชื่อผลงาน : การวาดภาพฝาผนัง
ชื่อนักเรียน : การวาดภาพฝาผนัง
โพสเมื่อ : 19 มี.ค. 2554,05:41   อ่าน 849 ครั้ง
ชื่อผลงาน : การประกวดการปั้นดินน้ำมันอนุบาล 3 ขวบ
ชื่อนักเรียน : การประกวดการปั้นดินน้ำมันอนุบาล 3 ขวบ
โพสเมื่อ : 19 มี.ค. 2554,05:39   อ่าน 2492 ครั้ง
ชื่อผลงาน : การแสดงแอโรบิค
ชื่อนักเรียน : การแสดงแอโรบิค
โพสเมื่อ : 19 มี.ค. 2554,05:35   อ่าน 755 ครั้ง
ชื่อผลงาน : การแสดงอังกะลุง
ชื่อนักเรียน : การแสดงอังกะลุง
โพสเมื่อ : 19 มี.ค. 2554,05:33   อ่าน 802 ครั้ง
ชื่อผลงาน : การทำขนมไทย(ลูกชุบ)
ชื่อนักเรียน : การทำขนมไทย(ลูกชุบ)
โพสเมื่อ : 19 มี.ค. 2554,05:29   อ่าน 712 ครั้ง
ชื่อผลงาน : การสร้างคณิตศิลป์
ชื่อนักเรียน : คณิตศิลป์
โพสเมื่อ : 11 มี.ค. 2554,20:50   อ่าน 1972 ครั้ง
ชื่อผลงาน : สร้างเครื่องบินบังคับขนาดเล็ก
ชื่อนักเรียน : สร้างเครื่องบินบังคับขนาดเล็ก
โพสเมื่อ : 11 มี.ค. 2554,20:40   อ่าน 872 ครั้ง
ชื่อผลงาน : กิจกรรมจัดทำหนังสือเล่มเล็ก
ชื่อนักเรียน :
โพสเมื่อ : 20 มิ.ย. 2560,23:08   อ่าน 140 ครั้ง