โรงเรียนวัดเสนีวงศ์
55 หมู่ 9  ตำบลหนองเพรางาย  อำเภอไทรน้อย จังหวัดนนทบุรี 11150
เบอร์โทรศัพท์ 029276776
ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
คณะผู้บริหาร

นางชณิตา ศิริชาติ
ผู้อำนวยการสถานศึกษา

นายรัฐภูมิ โลศิริ
ครูชำนาญการพิเศษ

นางพยอม โลศิริ
ครูชำนาญการพิเศษ