โรงเรียนวัดเสนีวงศ์
55 หมู่ 9  ตำบลหนองเพรางาย  อำเภอไทรน้อย จังหวัดนนทบุรี 11150
เบอร์โทรศัพท์ 029276776
ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ภาพกิจกรรม
วันที่ 26-28 กุมภาพันธ์ 2563 กิจกรรมอยู่ค่ายพักแรม และเดินทางไกลลูกเสือ เนตรนารี สามัญ สามัญรุ่นใหญ่ ณ ค่ายลูกเสือดรุณวิทย์ อำเภอดอนเจดีย์ จังหวัดสุพรรณบุรี
โพสเมื่อ : 27 ก.พ. 2563,08:50   อ่าน 52 ครั้ง