โรงเรียนวัดเสนีวงศ์
55 หมู่ 9  ตำบลหนองเพรางาย  อำเภอไทรน้อย จังหวัดนนทบุรี 11150
เบอร์โทรศัพท์ 029276776
ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
โครงสร้างระบบดูแลนักเรียน
โครงสร้างระบบดูแลนักเรียน

JPEG Image ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 99.26 KB
โครงสร้างเครือข่ายนักเรียน

JPEG Image ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 73.12 KB