โรงเรียนวัดเสนีวงศ์
55 หมู่ 9  ตำบลหนองเพรางาย  อำเภอไทรน้อย จังหวัดนนทบุรี 11150
เบอร์โทรศัพท์ 029276776
ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ดีกว่าแท็ปเล็ต
ดีกว่าแท็บเล็ต
ได้ครูเพิ่ม...ดีกว่าได้แท็บเล็ต
+โพสต์เมื่อวันที่ : 22 ส.ค. 2554


ภาพประกอบจากอินเทอร์เน็ต

.....

รร.ขนาดเล็กบอกไม่คุ้ม นักเรียนส่วนใหญ่เขียนอ่านยังไม่คล่อง ยอมรับแท็บเล็ตดีแต่ไม่จำเป็นเท่า "ครู"

นายนิคม แสวงหา ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดถ้ำองจุ อ.ศรีสวัสดิ์ จ.กาญจนบุรี กล่าวถึงนโยบายการแจกแท็บเล็ตให้แก่นักเรียนทั่วประเทศว่า เรื่องดังกล่าวถือเป็นนโยบายที่ดี แต่การจะแจกแท็บเล็ตให้แก่นักเรียนนั้น ควรดูบริบทของโรงเรียนแต่ละแห่งด้วย เช่น โรงเรียนวัดถ้ำองจุ เปิดสอนนักเรียนในระดับชั้น อ.1-ป.6 และส่วนใหญ่จะเป็นเด็กชาวกะเหรี่ยงที่ไม่ได้พูดภาษาไทย ทำให้เด็กชั้นป.1 ยังใช้ภาษาไทยไม่คล่อง ทั้งการพูด อ่าน และเขียน ดังนั้นหากนำแท็บเล็ตมาแจกให้กับเด็กชั้น ป.1 ที่โรงเรียนแห่งนี้คงไม่เกิดประโยชน์ แต่ทั้งนี้หากจะให้มีการแจกแท็บเล็ตจริงๆ ควรจะเริ่มเด็กในระดับชั้น ป.4-5 เพราะเด็กในระดับนี้จะเข้าใจภาษาไทยดีขึ้น และสามารถดูแลรักษาเครื่องแท็บเล็ตได้ดีกว่าเด็กในระดับชั้น ป.1 ซึ่งน่าจะเป็นประโยชน์กว่า

"หากถามผมว่าแท็บเล็ตมีความจำเป็นในขณะนี้หรือไม่ ถ้าจะให้เลือกผมขอเป็นอัตราครูภาษาไทยเพิ่ม 1-2 คน จะดีกว่าการแจกแท็บเล็ตให้แก่นักเรียน เพื่อมาสอนภาษาไทยให้เด็ก อีกทั้งขณะนี้ความพร้อมของโรงเรียนก็ยังมีไม่มากนัก เพราะยังขาดครูที่มีความรู้ความสามารถด้านคอมพิวเตอร์ และปัจจุบันครูที่สอนคอมพิวเตอร์ก็มีเพียง 1 คน และไม่ได้จบการศึกษาด้านคอมพิวเตอร์โดยตรง อีกทั้งสัญญาณอินเตอร์เน็ตก็ไม่ดี โดยเฉพาะในช่วงฤดูฝนสัญญาณอินเทอร์เน็ตจะหลุดประจำ และหากได้แท็บเล็ตมาจริงก็จะเป็นการเพิ่มภาระด้านค่าใช้จ่ายในการดูแลรักษา ด้วย" นายนิคม กล่าว

 

ที่มา สยามรัฐ