โรงเรียนวัดเสนีวงศ์
55 หมู่ 9  ตำบลหนองเพรางาย  อำเภอไทรน้อย จังหวัดนนทบุรี 11150
เบอร์โทรศัพท์ 029276776
ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ยกเลิกครูพันธุ์ใหม่
ยกเลิกครูพันธุ์ใหม่
โละอีก! ครูพันธุ์ใหม่ แบ่งเป็นครูใน-นอกระบบ

โละ! ครูพันธุ์ใหม่ แบ่งเป็นครูใน-นอกระบบ

โละอีก!! ถึงคราวโครงการครูพันธุ์ใหม่ ที่ทำมาแต่รัฐบาลชุดเก่า “วรวัจน์” ระบุแบ่งครูเป็นในระบบและนอกระบบ เน้นดึงครูเชี่ยวชาญ พร้อมเปิดช่องครูขอย้ายกลับ


นายวรวัจน์ เอื้ออภิญญกุล รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ (รมว.ศธ.) เปิดเผยภายหลังสภาคณบดีคณะครุศาสตร์ ศึกษาศาสตร์แห่งประเทศไทย เข้าพบว่า ได้มีการพูดคุยถึงระบบการพัฒนาหลักสูตรที่จะรองรับยุทธศาสตร์การจัดการศึกษา เพื่อการพัฒนาประเทศ ซึ่งถึงเวลาแล้วที่จะต้องปรับหลักสูตรและนำเสนอรูปแบบของการแก้ไขปัญหา ซึ่งทางคณบดีคณะครุศาสตร์ ตอบรับและพร้อมที่จะดำเนินการ สำหรับนโยบายในการผลิตครูของประเทศนั้น ครูจะมีใน 2 ระบบ คือ 1.ครูในระบบเดิมที่มีอยู่จะนำครูเหล่านี้มาอบรมเพื่อให้ได้รับการพัฒนาเพิ่ม เติมตามหลักสูตรใหม่ที่มีการปรับ 2.ครูที่มาจากผู้เชี่ยวชาญ ผู้ประกอบการ รวมทั้งภาคเอกชนซึ่งมีความชำนาญในวิชาชีพด้านต่างๆเข้ามาช่วยสอนให้มากขึ้น


“ก่อนจะรับครูจากนอกระบบเข้ามาช่วยสอนในสถาบันการศึกษาต่างๆ จะเปิดทางให้ครูที่สอนอยู่ในจังหวัดต่างๆ ได้มีโอกาสที่จะทำเรื่องขอย้ายกลับภูมิลำเนาเพื่อกลับไปพัฒนาจังหวัดบ้าน เกิดของตัวเอง โดยได้มอบหมายให้ นายอภิชาติ จีระวุฒิ ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ (ปลัด ศธ.) ไปดำเนินการในเรื่องนี้ ทั้งนี้จะพยายามจัดที่ลงให้ดีที่สุด ซึ่งจะเป็นการลดภาระค่าใช้จ่ายของครู ทำให้ครอบครัวอบอุ่น และจะทำครูได้ใช้ศักยภาพในการพัฒนาบ้านเกิดของตัวเอง”รมว.ศธ. กล่าวและว่า สำหรับโครงการผลิตครูหลักสูตร 5 ปี หรือครูพันธุ์ใหม่นั้น คงจะไม่ดำเนินการต่อ เพราะต่อไปเมื่อเราปรับระบบใหม่เราจะมีครูผู้เชี่ยวชาญในพื้นที่เข้ามาแทน โดยเน้นการสอนที่ทำให้เด็กมีงานทำ


ด้าน รศ.ดร.สมบัติ นพรัก ประธานสภาคณบดีคณะครุศาสตร์ ศึกษาศาสตร์แห่งประเทศไทย กล่าวว่า ได้นำเสนอข้อเสนอเชิงนโยบายเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษาและคุณภาพสถาบันผลิตครู อาทิ ควรมีการกำหนดระดับวุฒิการศึกษาของครูผู้สอน โดยระดับปฐมวัยและประถมศึกษา ใช้ครูปริญญาตรี ม.ต้น และม.ปลาย ใช้ครูวุฒิปริญญาโท ปรับหลักสูตรปริญญาตรี 5 ปีเป็น 4 ปี สร้างหลักสูตรครูปริญญาตรีควบโท 6 ปี ควรมีการกำหนดกรอบมาตรฐานคุณวุฒิแห่งชาติทุกระดับการศึกษา ควรมีการทบทวนกรอบมาตรฐานคุณวุฒิอุดมศึกษา และกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาตรีสาขาคุรุศาสตร์ ศึกษาศาสตร์

 

ที่มา ASTVผู้จัดการออนไลน์ 19 สิงหาคม 2554