โรงเรียนวัดเสนีวงศ์
55 หมู่ 9  ตำบลหนองเพรางาย  อำเภอไทรน้อย จังหวัดนนทบุรี 11150
เบอร์โทรศัพท์ 029276776
ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ม.ไทยติดอันดับโลก
ม.ไทยติดอันดับโลก
5 มหาวิทยาลัยไทย ติดอันดับ 100 มหาวิทยาลัยยอดเยี่ยมในเอเชีย         มหิดล จุฬาฯ เชียงใหม่ ธรรมศาสตร์ และ ม.สงขลา ส่วนที่หนึ่งในเอเชีย ยกให้ The Hong Kong University of Science and Technology

         รศ.พาสน์ศิริ นิสาลักษณ์ รองอธิการบดีฝ่ายบริหารและสภามหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิดล เปิดเผยว่า จากการประกาศผลการจัดอันดับ QS Asian Universities Ranking 2011 ล่าสุด ในปี 2011 นี้ การจัดอันดับมหาวิทยาลัยที่ดีที่สุดในภูมิภาคเอเชีย มีมหาวิทยาลัยของประเทศไทย ติดอันดับใน 100 อันดับแรก ได้แก่ อันดับที่ 34 มหาวิทยาลัยมหิดล, อันดับที่ 47 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, อันดับที่ 67 มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, อันดับที่ 88 มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ และอันดับที่ 95 มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ทั้งนี้มหาวิทยาลัยที่อยู่ในอันดับที่ 1 ของเอเชีย คือ The Hong Kong University of Science and Technology

รศ.พาสน์ศิริ กล่าวว่า ปีนี้เป็นปีที่ 3 แล้วสำหรับการจัดอันดับมหาวิทยาลัยในภูมิภาคเอเชีย โดย Quacquarelli Symonds Ltd. (QS) ซึ่งเป็นที่ยอมรับว่ามีมาตรฐานระดับโลก การที่มหาวิทยาลัยมหิดล ยังคงอยู่ในอันดับที่ 1 ของมหาวิทยาลัยในประเทศไทยติดต่อกันอีกครั้ง และอยู่ในอันดับที่ 34 ของภูมิภาคเอเชีย เป็นการแสดงถึงผลงานด้านการวิจัยที่ได้รับการอ้างอิงอยู่ในวารสารระดับโลก ซึ่งแสดงถึงความมีคุณภาพของงานวิจัยจนได้รับการยอมรับอย่างแพร่หลาย นอกจากนี้ มหาวิทยาลัยมหิดล ยังคงให้ความสำคัญกับงานวิชาการ การจัดการเรียนการสอนระดับนานาชาติ ความพึงพอใจของผู้ใช้งานบัณฑิต และจำนวนสัดส่วนอัตราอาจารย์ต่อนักศึกษา ซึ่งค่าน้ำหนักในการพิจารณาให้คะแนนจากเกณฑ์ดังกล่าวนี้ มหาวิทยาลัยมหิดล สามารถทำคะแนนได้เป็นอย่างดี มหาวิทยาลัยมหิดล มุ่งพัฒนาความเป็นเลิศใน 4 ด้าน คือ ความเป็นเลิศด้านการวิจัย ความเป็นเลิศด้านการเรียนรู้ ความเป็นเลิศด้านสุขภาพและการให้บริการ และความเป็นนานาชาติ ซึ่งผลงานเหล่านี้จะก่อประโยชน์แก่สังคม ทั้งในระดับประเทศ และในระดับนานาชาติ

          อนึ่ง การจัดอันดับ QS Asian Universities Ranking เป็นการจัดอันดับมหาวิทยาลัยในภูมิภาคเอเชีย โดยมีเกณฑ์ค่าน้ำหนักในการพิจารณาให้คะแนนจาก 4 หลักเกณฑ์ คือ
1.คุณภาพงานวิจัย
- ประเมินโดยผู้ร่วมวิชาชีพ (peer review) ได้แก่ อาจารย์ นักวิชาการ นักวิจัยทั่วทั้งเอเชีย ค่าน้ำหนักประเมินร้อยละ 30
- สัดส่วนจำนวนผลงานวิจัยที่ได้รับการตีพิมพ์ต่ออาจารย์ ค่าน้ำหนักประเมิน ร้อยละ 15
- สัดส่วนจำนวนการอ้างอิงต่อผลงานวิจัยที่ได้รับการตีพิมพ์ ค่าน้ำหนักประเมินร้อยละ 15
2.คุณภาพการสอน ประเมินจากสัดส่วนจำนวนนักศึกษาต่ออาจารย์ ค่าน้ำหนักประเมินร้อยละ20

3.คุณภาพบัณฑิตที่ได้งาน ประเมินจากผู้จ้างงานในเอเชีย ค่าน้ำหนักประเมินร้อยละ10

4.ความเป็นนานาชาติ
- สัดส่วนของอาจารย์ชาวต่างประเทศ ค่าน้ำหนักประเมินร้อยละ 2.5
- สัดส่วนของนักศึกษาต่างชาติ ค่าน้ำหนักประเมินร้อยละ 2.5
- จำนวนนักศึกษาแลกเปลี่ยนจากต่างประเทศ ค่าน้ำหนักประเมินร้อยละ 2.5
- จำนวนนักศึกษาแลกเปลี่ยนไปยังต่างประเทศ ค่าน้ำหนักประเมินร้อยละ 2.5

 

ที่มา สยามรัฐ http://www.siamrath.co.th/web/?q=node/62854, ครูบ้านนอก.