โรงเรียนวัดเสนีวงศ์
55 หมู่ 9  ตำบลหนองเพรางาย  อำเภอไทรน้อย จังหวัดนนทบุรี 11150
เบอร์โทรศัพท์ 029276776
ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ปฐมวัยไม่ผ่านเกณฑ์มาตรฐาน
ปฐมวัยไม่ผ่านเกณฑ์มาตรฐาน
 
เผย ร.ร.อนุบาลไม่ผ่านประเมิน 4,885 โรง เหตุครูไม่มีวุฒิปฐมวัย

       สพฐ.เผยโรงเรียนอนุบาลไม่ผ่านการประเมิน 4,885 โรง มีขั้นปรับปรุง 51 โรง เพราะครูไม่มีวุฒิปฐมวัย เร่งให้ศึกษานิเทศก์ ครูอนุบาลต้นแบบ เข้าไปช่วยอบรมก่อนเข้าประเมินรอบ 3 ระบุ “พระเทพ” มีโครงการบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย สพฐ.ขานรับ ปี 54 ขยายไปยังโรงเรียนอนุบาล 1,830 โรงทั่วประเทศ

       วันนี้ (23 พ.ค.) นางวาทินี ธีระตระกูล ที่ปรึกษาด้านมาตรฐานการศึกษา สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กล่าวภายหลังเป็นประธานแผนขับเคลื่อนโครงการพัฒนาการเรียนการสอนปฐมวัย ว่า สพฐ.ต้องการให้ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลต้นแบบ อนุบาลประจำจังหวัด ร่วมกับศึกษานิเทศก์เขตพื้นที่ ดำเนินการพัฒนาการศึกษาปฐมวัยโดยเฉพาะคุณภาพการศึกษาของเด็กนักเรียนให้เป็นไปตามเป้าหมาย

       ขณะนี้มีโรงเรียนอนุบาลที่ผ่านการประเมินของสำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (องค์กรมหาชน) หรือ สมศ.20,890 โรง ยังไม่ผ่านการประเมิน 4,885 โรง และในจำนวนดังกล่าวมีโรงเรียนอยู่ในขั้นปรับปรุง 51 โรง อย่างไรก็ตาม สพฐ.เชื่อว่า สามารถพัฒนาโรงเรียนเหล่านี้ได้ สาเหตุที่โรงเรียนไม่ผ่านการประเมินรอบ 2 เป็นโรงเรียนที่อยู่ชายแดน ชายขอบ ครูผู้สอนไม่มีวุฒิปฐมวัย และเป็นครูอัตราจ้าง เพื่อแก้ปัญหาดังกล่าวเราให้ศึกษานิเทศก์ ครูต้นแบบ ครูโรงเรียนประจำจังหวัด เข้าไปช่วยอบรม เพื่อให้ครูได้วุฒิปฐมวัย ตามเกณฑ์ที่ สมศ.กำหนด คือ ครูผู้สอนจะต้องมีวุฒิปฐมวัย อย่างไรก็ตาม หากผลการประเมินรอบ 3 ออกมาไม่ผ่านการประเมินอีก สพฐ.จะเข้าไปดูว่าจะช่วยปัญหาอย่างไร เราคงไม่มีบทลงโทษ สำหรับโรงเรียนที่จะขอรับการประเมินรอบ 3 นั้น สพฐ กำชับให้ สพท.ตรวจสอบก่อนว่าโรงเรียนพร้อมหรือไม่ หากยังไม่พร้อมก็ยังไม่ควรเสนอรายชื่อโรงเรียนประเมิน

       นางวาทินี กล่าวว่า นอกจากนี้ ยังมีโครงการดีๆ ที่เราต้องการปลูกฝัง โดยเฉพาะเรื่องของพฤติกรรม มีโครงการยิ้มใสไหว้สวย รักสิ่งแวดล้อม อย่างน้อยให้เด็กรู้จักวัฒนธรรมไทย ปลูกฝังให้เป็นเด็กดี มีพฤติกรรมที่ดี เติบโตเป็นเยาวชนก็ให้ติดตัวเขาอยู่ มีโครงการรักการอ่าน แม้ว่าเด็กวัยนี้ยังอ่านหนังสือไม่เป็น เด็กมักจะชอบหนังสือการ์ตูน นิทาน หนังสือที่ให้ความสนุกสนาน อย่างแรกต้องพยายามให้รักหนังสือก่อนไปรักตัวหนังสือ

       จากนั้น นางวาทินี บอกว่า สมเด็จพระเทพฯ เห็นการเรียนการสอนของประเทศเยอรมนี พบ ว่าเด็กอนุบาลเรียนวิทยาศาสตร์ผ่านอุปกรณ์การเรียนการสอนแบบง่ายๆ ทางมูลนิธิสมเด็จพระเทพฯ จึงมีโครงการบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย โดยนำมาทดลองกับนักเรียนในจังหวัดน่าน ได้ผลดี ทางมูลนิธิสมเด็จพระเทพฯ ขยายผลในโรงเรียน สพฐ.ระหว่างนี้ สพฐ.กำลังอบรมครูอนุบาล ทดลอง การเรียนรู้แบบง่ายๆ โดยจะใช้ในปี 54 ทั่วประเทศ ในโรงเรียนอนุบาลประจำจังหวัด โรงเรียนอนุบาลดีประจำตำบล 1,830 โรง

 

ที่มา ASTVผู้จัดการออนไลน์ 23 พฤษภาคม 2554