โรงเรียนวัดเสนีวงศ์
55 หมู่ 9  ตำบลหนองเพรางาย  อำเภอไทรน้อย จังหวัดนนทบุรี 11150
เบอร์โทรศัพท์ 029276776
ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
เกณฑ์การประเมินครูเชี่ยวชาญ
เกณฑ์การครูเชี่ยวชาญ(เชิงประจักษ์)

Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 76.39 KB